36-004, Łąka 260e

WYKONYWANIE USŁUG I KORESPONDENCJA

URZĄDZENIA

Wszelkie procesy nakładania powłok są realizowane w firmie przy użyciu wysokiej jakości urządzeń.
W skład wyposażenia firmy wchodzą:

Urządzenie do powlekania