36-004, Łąka 260e

WYKONYWANIE USŁUG

BADANIA

Badania przeprowadzane na próbkach dołączonych do procesu

Badanie grubości powłoki

Uzyskaną grubość powłoki mierzy się przy użyciu Kulotestera na specjalnych próbkach lub pokrytych elementach.

Badanie przyczepności powierzchni

Ocena adhezji powłoki do podłoża odbywa się w oparciu o analizę wzrokową stanu krawędzi odcisku wgłębnika stożkowego w odniesieniu do skali

 

Przykładowe wyniki badań

Pomiar przyczepności warstwy

Pomiar grubości powłoki