Zakład obróbki metali i nakładania powłok PVD.

Badania przeprowadzane na próbkach dołączonych do procesu

 

 

Badanie grubości powłoki

Uzyskaną grubość powłoki mierzy się przy użyciu Kulotestera na specjalnych próbkach lub pokrytych elementach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie przyczepności powierzchni

2

Ocena adhezji powłoki do podłoża odbywa się w oparciu o analizę wzrokową stanu krawędzi odcisku

wgłębnika stożkowego w odniesieniu do skali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe wyniki badań

Pomiar przyczepności warstwy

Pomiar grubości powłoki